خانه کودک

در خانه کودک چه می کنیم؟

خانه کودک جایی ست که در آن عشق به دانستن را در کودکان بوجود می آورد، دانش عمومی آنها را زیاد می کند و قابلیت آنها برای کنار آمدن با دیگران را افزایش می دهد.

آنچه آموزش می دهیم:

برنامه آموزشی خانه کودک مبتنی بر رشد همه جانبه است که از نظر روان شناسی تا قبل از 7 سالگی می بایست در کودکان شکل بگیرد، این برنامه ها شامل فعالیت ها و تجربه هایی است که به رشد کودک، در موارد زیر می انجامد:

رشد جسمی حرکتی
رشد شناختی
رشد کلامی
رشد اجتماعی اخلاقی
رشد خلاقیت
رشد عاطفی

البته یکی از مهم ترین اجزاء رشد و تکامل کودکان، رشد عاطفی و اجتماعی آنهاست. این که کودک دریابد چگونه با دیگران رابطه دوستی بر قرار کند و احساسات خود را با روش صحیح ابراز و بیان نماید.

آموزش های ما شامل آموزش های روزانه و ثابت بر اساس فعالیت های رشدی و دوره های تکمیلی زیر می باشد:

نمایش خلاق
– زبان انگلیسی
– ریتم و حرکت (موسیقی)
– بازی های اصلاحی و خلاق

 

روش آموزشی ما چیست؟

1- “رشد محور” نه “موضوع محور”
این روش که بر پایه طبیعت و علایق کودکان است، بنابراین تعادلی بین آزادی و ساختار سازمان یافته که متضمن یادگیری و کسب مهارت های ضروری دانش و ارزش هاست، برقرار می کند.

2- بر اساس تفاوت های فردی است
هر کودک فعالیت خاص خود را داراست و منحصرا با پیشرفت ها و استعدادهای خود مقایسه می شود.

3- بازی:
بازی که تمایل طبیعی کودک است و اساسی ترین پایه برای رشد کودک می شود و برنامه ای متعادل و فرآیند – محور را فراهم می آورد که همه اهداف رشدی را تحقق می بخشد.

4- تمرین و کسب تجربه در زندگی عملی
هدف این گونه فعالیت ها کمک به کودک است تا بتواند فردی موثر و متکی به نفس پرورش یابد.

5- حضور و مشارکت خانواده ها

6- اجرای پروژه های آموزشی “کودک محور” بصورت مشارکتی و با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی کودک.
تاکید بر آموزش و مشارکت خانواده ها
حضور و مشارکت خانواده ها شامل دو جنبه است:

– همراهی والدین: مشارکت فعالانه آنان در برنامه های آموزشی کودکان

– آموزش والدین: که به طور منظم در مورد پیشرفت کودک خود آگاهی یافته و علاوه بر آن دانش و معلومات پایه ای را در تعامل با کودکانشان می آموزند.

هر ماه دو کارگاه آموزشی با موضوعات مختلف، روانشناسی، خلاقیت و … برای والدین برگزار می شود.

 

شیوه های ارزشیابی و پایش ها:
کودکان در ابتدای ورود به خانه کودک بر اساس توانمندی ها و دانسته های قبلی خود ارزیابی اولیه شده و نتایج فعالیت های آنها در طول سه ماه در پایان هر دوره به صورت انفرادی پایش می شود و نقاط قوت و ضعف هر کودک در هریک از جنبه های رشدی در قالب گزارش های مستند به اطلاع والدین رسانده می شود و این پایش با ارزیابی و ارائه مشاوره از جانب کارشناسان مرتبط انجام خواهد گرفت.