روش آموزشی مان چیست؟

سعی ما این است که در مسیر یاددهی و یادگیری با کودکان:

 • به توانایی یکایک کودکان ایمان داشته و باور داریم که کودکان انسان­هایی مستقل و توانمند بوده و شیوه های آموزشی­مان را بر اساس خصوصیات فردی هر کودک بنا می­گذاریم.
 • تاکیدمان بر استفاده از روش­های غیر مستقیم، گفتگو و پرسش و پاسخ همراه با بازی است به جای آموزش مستقیم.
 • فضایی را ایجاد می­کنیم تا کودکان بتوانند به راحتی و بدون ترس، هر ایده­ای را بیان کنند.
 • فضای کارگاه­ها می­بایست با هر وسیله­ای روحیه پرسشگری کودکان را ترغیب نماید.
 • به جای تاکید بر قوانین سعی می­کنیم از ارزش­ها استفاده کنیم.
 • سعی داریم اصول اساسی شناخت کودکان، مراحل رشد و تکنیک­های نوین کار با آنان را بدانیم و از آنها استفاده کنیم.
 • آموزش­هایمان مبتنی بر احترام به طبیعت باشد.
 • از تشویق­ها استفاده کنیم و به پاداش و تنبیه متوسل نشویم و از رقابت، جایزه و تنبیه در آموزش­هایمان استفاده نمی­کنیم.
 • باور داریم همه ما اشتباه می­کنیم، اشتباه خود را می­پذیریم و از یکدیگر یاد می­گیریم.
 • حضور و مشارکت خانواده را در مسیر تعالی کودکان­مان ضروری می­دانیم.
 • با ایجاد بستر مناسب، امکان ظهور استعدادهای بالقوه کودکان را فراهم کرده و در این مسیر حمایتشان می­کنیم.