ما که هستیم؟

بیش از یک دهه است که یادگیری کودکان در حوزه های مختلف رشدی، در راس فعالیت های موسسه رشد خلاق کودک البرز قرار دارد.

استفاده از روش های نو در یادگیری و یاددهی کودکان، انتخاب استادانی هماهنگ با الگوهای نوین و استفاده از شیوه های خلاقانه و تازه همواره موسسه رشد خلاق کودک را در زمره ی پیشتازان عرصه ی کار با کودکان در سطح کشور قرار داده است.

ویژگی دیگر در برنامه های آموزشی کانون، تاکید بر رشد پدران و مادران و به صورتی هماهنگ با رشد کودکان است. بنابراین برنامه های متنوع آموزشی ویژه ی پدران و مادران جزئی جدایی ناپذیر از آموزش های ما بوده است.

تاکید بر صلح گرایی، پرهیز از رقابت، انسان محوری و مشارکت ارزش هایی است که دوره های آموزشی ما بر اساس آن ها طراحی و اجرا می شود.

پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاع بیشتر مطالب زیر را مطالعه فرمایید:

همکاران ما چه ویژگی هایی دارند؟

روش آموزشی مان چیست؟

قواعد و مقرراتمان چیست؟