کارگاه های عصرانه

دوره های آموزشی عصرانه موسسه رشد خلاق کودک البرز، بر اساس نیاز خانواده های عزیز و به صورت متنوع و در زمان های کوتاه اجرا می شود.

در طراحی این دوره ها سعی ما این است که برای تمام ابعاد رشدی کودکان کارگاه هایی را در نظر گرفته باشیم، لذا خانواده ها بر اساس مقطع سنی کودک و علایق و نیازهای خود قدرت انتخاب بالایی دارند و می توانند برای رشد جنبه های مختلف شخصیتی کودکان خود انتخاب های مختلفی انجام دهند.