کارگاه های پدران و مادران

بدون شک تمام تلاش ما برای ایجاد محیطی غنی برای رشد کودکان در قیاس با توانی که پدران و مادران در این زمینه دارند، خیلی قدرتمند نیست. از طرفی هماهنگی والدین با سیستم آموزشی نقش به سزایی در رشد مناسب کودکان دارد.

پدران و مادرانی آگاه و دارای الگوهای فرزندپروری هماهنگ با یکدیگر و با سیستم آموزشی، مهم ترین عامل در پرورش فرزندانی سالم و پویا و توانمند است.

بنابراین در تمام یک دهه گذشته کارگاه های آموزشی گوناگون ویژه ی والدین جزء جدایی ناپذیر برنامه های آموزشی کانون بوده است و این فرصتی مغتنم برای رشد هماهنگ اعضای خانواده را فراهم خواهد کرد.