گزارش بازدید از پارک ژوراسیک

  • 0

گزارش بازدید از پارک ژوراسیک

هنگام ورود با یک راه تونل مانند ولی کوتاه مواجه شدیم دور تا دور این تونل را سنگ های بزرگ و موجودات جورواجور احاطه کرده بود.

حدودا ساعت 9:30 از درب کانون راه افتادیم و به سمت تهران حرکت کردیم و حدود ساعت 10:15 به پارک ژوراسیک رسیدیم. از سر در پارک مشخص بودکه قرار است فضای هیجان انگیزی را تجربه کنیم. هنگام ورود با یک راه تونل مانندولی کوتاه مواجه شدیم دور تا دور این تونل را سنگ های بزرگ و موجودات جورواجور احاطه کرده بود. پس از انجام هماهنگیهای لازم وارد پارک شدیم به هر قسمت که نگاه می کردیم انواع مجسمه دایناسورها و دیگر موجودات با ابعاد مختلف قابل مشاهده بود. این مجسمه ها به گونه ای طراحی شده بودند که به محض نزدیک شدن افراد به آنها شروع به تکان خوردن می کردند.در کنار بعضی از مجسمه ها لیدری حضور داشت که به توضیح ویژگی های آنان، نوع تغذیه آنان و نحوه زندگی آنان می پرداخت. شناخت انواع دایناسورها آگاهی از ویژگی های خاص جهان در زمان زندگی آنها برای ما خیلی جالب بود و موضوعی بود که کمتر به آن پرداخته بودیم.

بازدید از پارک ژوراسیک

هوا به شدت گرم بود و سایه بان موجود در پارک برای جمعیت حاضر در پارک بسیار کوچک و محدود بود. پس از مدتی صبر کردن توانستیم به زیر سایه بان رفته و کمی استراحت کنیم. بعد از مدت کوتاهی به راه افتادیم و به ادامه بازدید پرداختیم. سرانجام به سمت سینما پارک حرکت کردیم و به مدت 15 دقیقه به تماشای انیمیشنی که نیمی از آن شعرهایی درباره دایناسورها نیمی دیگر از آن صرفا تبلیغات پارک بود نشستم. و پس از آن در حدود ساعت 12 از پارک خارج شده سوار اتوبوس ها شدیم و به سمت کانون حرکت کردیم.


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید