برگزاری کارگاه های آموزشی در خانه باغ فاتح

  • 0

برگزاری کارگاه های آموزشی در خانه باغ فاتح

امسال برای بار دوم برنامه های آموزشی ویژه ی خانواده ها را در پارک و خانه باغ فاتح برگزار می کنیم. تمام تلاش اعضای کانون برای برگزاری این کارگاه ها گسترده تر کردن فعالیت هایمان در سطح شهر بود تا بتوانیم شهروندان بیشتری را آموزش دهیم و در ضمن از آنها دعوت کنیم تا به خانواده کانون بپیوندند.

آخرین کارگاه آموزشی این ماه با موضوع توانمندی مغز در آموزش کودکان در تاریخ 30 بهمن ماه، شنبه از ساعت 10 الی 12 در محل بلوار جمهوری، پارک فاتح، خانه باغ فاتح برگزار می شود.


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید