کارگاه آموزشی مغز و آموزش

  • 0

کارگاه آموزشی مغز و آموزش

روز سه شنبه 5 اسفند کارگاه مغز و آموزش توسط خانم دکتر مانيا اصغرپور با حضور حدود 40 نفر در محل کانون رشد خلاق برگزار شد. اين کارگاه که قرار بود در 2 ساعت اجرا شود که 3 ساعت به طول انجاميد. ايشان از معدود افرادی هستند که دکتري نورو ساينس داشته و نظريه هاي کاربردی در زمينه مغز و آموزش دارند.


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید