گزارش بازدید از موزه عروسک های ملل

  • 0

گزارش بازدید از موزه عروسک های ملل

عروسک هایی با نام های عروسک غم و غصه، ماتروشکا و … که هر کدام برگرفته از دغدغه های مردم آن سرزمین بود.آشنایی بیشتر با آداب و رسوم و سنت های ملل مختلف جهان از ویژگی های اصلی بود که در دل این عروسک ها نهفته بود.

در حدود ساعت 10:40 صبح به خیابان نگارستان 5 رسیدیم.کوچه به شدت تنگ و باریک بود و راننده بعد از چندین بار عقب و جلو کردن در نهایت مجبور شد اتوبوس را در ابتدای خیابان نگه دارد.همگی از ماشین پیاده شدیم و مسافتی را تاموزه به راه افتادیم وارد که شدیم نور ملایمی فضا را پر کرده بود و هر جا را که نگاه می کردیم مملو از رنگ های گرم بود که فضا را دلچسب تر کرده بودرو به رویمان چندین پله بود بالا رفتیم دور تا دور فضا را ویترین های کوچک و بزرگ با شکلها و رنگ های جورواجور احاطه کرده بود. از چهره های همراهان می شد فهمید که همه چقدر شگفت زده اند. این موزه شامل عروسک های اقوام مختلف ایرانی و 50 کشور دیگر جهان ومجسمه شخصیت های بزرگ کشورمان بود.

موزه عروسک های ملل

در هر قسمت که وارد می شدیم هنرمندی با لباس محلی همان کشور حضور داشت و برای بچه ها با زبان خاص آن کشور صحبت می کرد و عروسک های آن منطقه را معرفی می کرد. عروسک هایی با نام های عروسک غم و غصه،ماتروشکا و … که هر کدام برگرفته از دغدغه های مردم آن سرزمین بود.آشنایی بیشتر با آداب و رسوم و سنت های ملل مختلف جهان از ویژگی های اصلی بود که در دل این عروسک ها نهفته بود.

موزه عروسک های ملل

پس از بازدید کامل 2 انیمیشن از کشورهای مختف برایمان نمایش داده شد و قصه های نمایشی ای مانند شنل قرمزی، کلاغ و پیرزن، جک و لوبیای سحرآمیز و … توسط هنرمندان حاضر در موزه اجرا شد.
و در نهایت محصولات و کارگاه های عروسک سازی موزه به خانواده ها معرفی و عرضه شد.


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید