100 نکته درباره کودکان 1 تا 6 سال

  • 0
بازی بچه های کوچک

100 نکته درباره کودکان 1 تا 6 سال

نکاتی درباره کودکان 1 تا 6 سال در جهت رشد بهتر و پاسخ سوالاتی که ذهن والدین را درگیر می کند.

 

تا دو سالگی

آیا می دانید:
1. برای رشد حس تعادل واحساس امنیت،كودك نیاز دارد كه در آغوش گرفته شود.
2. توجه سریع به كودك هنگامیكه گریه می‌كند باعث رشد احساس ایمنی واطمینان او می گردد.

3. لالائی، تكان دادن وبه آرامی به پشت كودك زدن وبغل گرفتن او باعث می‌شود كه به خواب رود.
4. اختصاص یك اطاق برای كودك از لحاظ آرامش او و راحتی خودتان حائز اهمیت است.

5. انس و همدمی وبازی با پدر ومادر برای هر كودكی اهمیت دارد.
6. دراین سن با یك كمك مختصر،كودك می‌تواند برای رفتن به توالت به تنهایی اقدام نماید.

7. كودك برای رشد توانایی خود از لحاظ ارتباط نیاز به تمرین تكلم وگوش دادن دارد.
8. كودك نیاز به یك مادر آسوده خاطر ومدیر دارد. مادر كه هم برای خودش وهم برای كودكش در فكر برنامه استراحت وتفریح باشد.

9. كانون خانواده باید از یك جو تفاهم ویكدلی برخوردار باشد زیرا تنش های عصبی (دعواها) بچه را عصبی می سازد.
10. كودك باید تا حد معقول از آزادی برخوردار باشد،با ممنوعیت های زیاد از حد نباید اورا محدود ساخت.

11. كودك از طریق اظهار وجود، احساس شخصیت را در خود رشد می‌دهد.
12. كودك نیاز دارد كه اورا عضوی از خانواده به حساب آورند.

13. از جمله نیازمندیهای كودك اسباب بازی وچیزهایی است كه بتواند آنها را مهار كند نه چیزهایی كه قادر نباشد آنها را به كار گیرد.
14. باید فضا، امكانات لازم را برای حركت آزادانه كودك وتكاپو وپویش او ایجاد نمود.

15. كودك نیاز دارد آزادانه بازی كند، بدود،بالا برود،جست وخیز كند وخودش را كثیف كند.
16. هنگامی كه كودك می خواهد غذایش را خودش بخورد اجازه این كار را به او بدهید. حتی اگر این كار را بدرستی انجام ندهد.

17. كودك نیاز دارد اعضای بدنش پاك وتمیز باشد.
18. كودك نیاز به احساس وجود مادر وآغوش ونوازش او بخصوص هنگام شیر خوردن دارد.

19. اسباب بازیهای اولیه كودك باید به گونه ای باشد كه نیازهای اورا از نظر در دست گرفتن، زمین زدن ومكیدن وپرت كردن ارضاكند.
20. كودك نیاز دارد كه والدینش در یابند كه او كودك است ودنیای خاص خود را دارد.

21. كودك را باید تشویق كرد تا بتواند محبت وعلاقه اش را نسبت به دیگران ابراز كند.
22. غالباً كودك نیاز دارد آشكارا نسبت به او ابراز محبت شود زیرا كه با این كار یاد می گیرد كه به دیگران متقابلاً محبت نماید.
3سالگی

23. در این سن كودك آمادگی دارد در تمیز كردن میز ومنظم كردن اطاق بهم ریخته‌اش همكاری نماید.
24. در این سن كودك گاهی همبازی های خیالی خلق می كند وخود را به قالب حیوانات در می‌آورد.

25. گاهی سر به سر خواهران وبرادران خود می‌گذارد وگاه با آنه همراه می‌شود.
26. در زمانی كه بازی كودك به پر خاشگری وحالت تهاجم در قالب كلمات وحركات می انجامد،نیاز به راهنمایی دارند.

28. اختلاف جنسی را درك می كند ودر این مورد گاهی اوقات سئوال می كند كه باید به طور ساده پاسخ داده شود.
29. دوست دارد داستانهای آشنا بدون تغییر برایش خوانده شود وار توصیف تصاویر لذت می برد.

30. گاهی از تاریكی، سگ ودیگر حیوانات می ترسد كه در این مورد به دلداری نیازمند است.
31.این درك را می نماید كه والدنیش قصد خروج از خانه دارند یا از این عمل استقبال می نماید وبا آنها خدا حافظی می كند یا حالت مخالفت بخود می گیرد واین عمل ممكن است تا سنین بالاتر ادامه یابد.

32. در زمانیكه با خانوانده غذا می خورد سعی دارد با حركاتی توجه دیگران را جلب نماید. در این سن می‌تواند به تنهایی غذا بخورد.
33. كودك علاقه‌مند است كه در آماده كردن حمام وشستن خودش كمك نماید. دلش نمی‌خواهد از حمام بیرون بیاید.

34. موقعی كه از خواب بیدار می شود خوشحال است ودوست دارد در اطراف اتاق والدین جست وخیز كند.
35. غالباً هنگام بیدار شدن گریه سر می دهد و بعد از رفع حاجت به كمك مادرش حالت خواب آلودگی در او ازبین می رود.

36. می‌تواند شلوار، جوراب، كفش و بلوزش را به تن كند و نیز می تواند به راحتی لباسش را از تن در آورد ودكمه های پیراهنش را باز كند. اما نمی‌تواند دكمه های آن را ببندد.
37. معمولاً برای صبحانه اشتهای خوبی دارد وبا مهارت غذایش را می خورد. در این مورد نیاز چندانی به والدینش ندارد.

38. موقعی كه غذایش در حال آماده شدن است در خواست چیزهای مورد علاقه اش مثل میوه،گوشت و شیر را میكند.
39. توانایی در بازی كردن با سایر بچه ها را بدست می آورد. در انتخاب دوستانش سلیقه خاص خود را دارد.

40. دوست دارد كم وبیش حدود نیم ساعت در رختخواب بازی كند.
41. معمولاً در خلال شب از خواب برمی خیزد. ممكن است از رختخواب بیرون بیاید ودر اطراف خانه به پرسه زدن مشغول شود.

42. در این سن در مورد خوابهایی كه دیده است شروع به صحبت می كند.
43. ممكن است دلش بخواهد با مادرش به رختخواب برود اما والدین معمولاً می توانند با ماندن دركناراو برای مدتی او را ازاین كارمنصرف سازند.

44. نسبت به والدین بخصوص مادر ابراز محبت می نماید.
45. ازبازی با پدر استقبال می كند.

46.ازنقاشی كردن با مدادرنگی و مدل سازی با خاك رس لذت می برد . اشكالی می‌كشد كه بندرت شبیه چیزهایی است كه قصد كشیدن تصویرآنها را دارد .
47. به بزرگترها گوش می‌دهد. خواستارجلب رضایت و تشویق آنها است و نیز علاقه مند به تسلط در بكارگیری لغات جدید می باشد.
4 سالگی:

48.كودك چهارساله قادراست بخوبی حرف بزند و بعضی اوقات این عمل را به صورت مشاجره نشان می‌دهد.
49. بازیهای كودكانه نیاز به نظارت دارند. مشاجرات ممكن است به زدن مشت و لگد منجر شود.

50.كودك گاهی با مشاجره و گاهی نیزبا دعوا (اصطكاك فیزیكی) ازفرمان مادرسرباز می‌زند.
51.دراین سن كودك شروع به فراگرفتن قوانین و ممنوعیتها می‌كند مثلاً می‌داند كه توپ برای پرت كردن می باشد نه سنگ و چیزهای دیگر.

52. ممكن است پسرها با عروسك بازی كنند و دختران به اسباب بازی های پسرانه تمایل نشان دهند ضمناً اگرنسبت به اسباب بازی های مربوط به خودشان ابراز علاقه نمایند اشكالی ندارد.
53.كودك بیشتراوقات بانازو عطوفت به والدین می چسبد و دوست دارد كه درآغوش گرفته و نوازش شود.

54. اگرمادركسی نظارت كند كودك می تواند خودش استحمام كند و نیز قسمتی ازبدن خود را خشك نماید .
55. معمولاً صبح ها بایك حالت نشاط اور ازخواب برمی خیزد و نسبت به رفع نیازهای خود اقدام می كند.

56. اگرلباسش دردسترس باشد می تواند خودش لباسش را بپوشد .
57. ازمهدكودك و بازیهای جمعی لذت می برد . زیرا بازی با دیگران را نسبت به بازی درتنهایی ترجیح می‌دهد.

58. خیلی با انرژی است. درسوارشدن سه چرخه و بالارفتن ازچیزهایی مانند نردبان و …چالاك است و می تواند بعضی از ابزاررا به كاربرد.
59. غالباً برادران و خواهران بزرگترش را عصبی، كوچكترها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد.

60.اشتهایش نسبتاً خوب و درحال بهتر شدن است ازچیزهای بخصوصی خوشش می آید و ازبعضی چیزها بدش می‌آید و درغذا خوردن مهارت پیدا كرده است.
61. بعدازنهاربه استراحت می پردازد اما به ندرت چرت می‌زند.بی‌سروصدا بازی می كند.

62. می‌تواند به تنهایی به دستشویی برود. می‌تواند ادرارخود را كنترل كند.
63. بامهره‌ها ساختمانهای پیچیده‌ای می‌سازد وازكارخود تعریف می‌كند و دوست دارد پدرش دراین كاربه او كمك كند.

64. دراین سن كودك بیش ازهرموقع دیگر هنگام ناراحتی و اذیت شدن گریه سرمی‌دهد و نیاز به ناز و نوازش دارد ولی بلافاصله باید اورا به حال خود گذارد (بعد از نوازش).
65. بچه دائم درحال پرسش است برای اینكه هم اطلاع كسب كند و هم صحبت نماید.

66. به اشعار و داستانهای پرماجرا با علاقه گوش می‌دهد. خصوصاً داستانهایی كه درمورد چگونگی كاروسایل و دستگاه ها می‌باشند.
67. اودوست دارد با خانواده‌اش غذابخورد اما با صحبت كردن و میز غذا را ترك كردن ایجاد وقفه درغذا خوردن می نماید.

68. ازتاریكی و حیوانات، ماشین آتش نشانی و … می ترسد و نمی‌خواهد كه مادرش ازمنزل بیرون برود.
69. دراین موقع كودك كمترازخواب بیدار می شود مگراینكه بخواهد به دستشویی برود، دراین زمان نیاز به كمك دارد.
70. بدون مخالفت زیاد به رختخواب می‌رود بخصوص كه وقت خواب را بداند.

71. جهت فكرو عمل باید به كودك وقت داد.
72. كودك باید فرصت هایی داشته باشد تامستقلاً عمل نماید.

73. او دوست دارد آزادانه دوستانش را به خانه بیاورد و این كارمورد قبول والدینش قرار بگیرد.
74. كودك به بازیهای ساده گروهی، جست و خیزو فعالیت نیاز دارد.
5 تا 6 سالگی

75. مدرسه می‌تواند یك حالت تكامل درفرزند ما ایجاد نماید اگرچه او هنوزدرانجام بعضی ازكارها كند است.
76. هنگام باز گشت از مدرسه باید از كودك به گرمی استقبال نمود وبا او به صحبت پرداخت.

77. اگر گهگاهی بعد از یك روز درس ومشق از كوره در می‌رود نیاز به تفاهم دارد.
78. به كودك جهت كارهای خلاقه متناسب با استعدادشان فرصت دهید.

79.كودك جهت بازی به فضای و وسایل لازم نیازمند است وضمن همین بازیها است كه او چیزهای زیادی فرا می‌گیرد.
80 .والدین با آگاهی به این امر كه كودك آمادگی لازم جهت خواندن را دارد میتوانند او را یاری دهند واین موضوع واین ارتباط به سن معینی ندارد.

81. كودك نیاز به فرصت جهت پوشیدن لباس دارد.
82. آموزش ترتیبات مربوط به بهداشت شخصی را در این سن آغاز نمایید.

83. باید در كودك این احساس را ایجاد نمود كه رفتن به مدرسه یك ماجرای هیجان انگیز است تبعید به مكانی كه مقررات وانضباط خشك درآن حكمفرماست.
84. در برابر ریخت وپاش كودك گذشت واغماض داشته باشد.

85. پدر با پسر ومادر بادختر باید فرصتهایی جهت دوستی ایجاد نمایند.

86. با تاكید بر خصلتهای خوب فرزندانمان شخصیت او را بسازیم واز انتقاد نقاط ضعف او بپرهیزیم.
87. باید پسران را تشویق كرد كه خصوصیات مردانه ودختران خصوصیات زنانه را كسب كنند.

88. باید از اینكه احساس كند فردی مفید ومهم است لذت می‌برد. فعالیت‌های باشگاهی وپیشاهنگی را دوت دارد.
89. دوست دارد در جمع گروه سنی خود مورد قبول واقع شود وبا نظراتش موافق باشند از تنها بودن تنفر دارد.

90. از الكوهای گروه سنتی خود در رابطه با طرز لباس پوشیدن – سخن گفتن – بازی ورفتار تعبیت می‌كند.
91. مقرری یا در آمدی كه در ازای كار بدست می‌آورد به او كمك می‌كند كه ارزش پول واستقلال را بیاموزد.

92. در این سنین كودك در پی كسب اطمینان وپشتیبانی والدین خویش می‌باشد .
93. بزرگسالان باید مواظب باشند كه بچه‌ها خسته وبیش از اندازه هیجان زده نشوند.

94. دویدن – جست وخیز و… دیگر كارها مشكل برای آنها ضروری است.
95. فعالیت‌های دور از خانه (مثل كارهایی اردوئی) به اومجال می‌دهد كه حس ماجراجوئی خود را ارضا نماید.

96. لازم است والدین بدانند كه كودك در این سنین هنوز آماده نیست كه رفتار بزرگسالان را داشته باشد.
97. كمك او در كارهای خانه او را به قبول مسئولیتهای عادت می‌دهد.

98. كودك دراین سن نیاز به یك الگوی بزرگسال دارد از لحاظ صبوری ، اصول اخلاقی و اهداف زندگی.
99. علاقمند به مشاركت در برنامه‌های فعالیتهای خانوادگی است .
100. باید نسبت به تمایلات تند و معمولاً زود گذر كودك حوصله داشت.

جمع آوری : خاطره حاتمی

منابع:
WWW: Kodakan.com


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید