اجرای متفاوت مراسم چهارشنبه سوری در کانون رشد خلاق

  • 0
مراسم پریدن از آتش در چهارشنبه سوری

اجرای متفاوت مراسم چهارشنبه سوری در کانون رشد خلاق

موسسه رشد خلاق کودک البرز امسال هم به رسم سال های پیشین رسم چهارشنبه سوری را به شکلی متفاوت با تاثیر از آیین های گذشتگان در محل موسسه برگزار نمود.

مراسم با متل خوانی شروع شد:

متل خوانی در مراسم چهارشنبه سوری

سپس یکی از مربیان خانه ی کودک موسسه به توضیح تاریخچه و فلسفه آیین چهارشنبه سوری برای مدعوین پرداخت:

تاریخچه چهارشنبه سوری

بعد از آن حاضرین به حیاط موسسه رفتند تا نوشیدن چای زغالی زیر نم نم باران را تجربه کنند. و بعد با کودکان خود به سمت مغازه های اطراف رفتند و با قاشق زنی از مغازه دارها شکلات گرفتند!

پذیرایی با چای زغالی و شیرینی

قاشق زنی کودکان رشد خلاق

اجرای مراسم قاشق زنی

بعد از بازگشت از قاشق زنی، نوجوان ها برای حاضرین موسیقی نواختن و حاضرین با آن ها زمزمه کردند. همخوانی حال خوشی ایجاد کرده بود!!

اجرای موسیقی پیانو و ویالون

موسیقی گیتار

پس از آن مامان ظریف مهربون فال جارو اجرا کردند.

اجرای فال جارو

و مراسم کوزه شکستن هم توسط دوستان دیگر موسسه اجرا شد.

مراسم کوزه شکستن در کانون رشد خلاق

باران بند آمده بود و در خنکای شب آتش ساختن می چسبید. پس هفت کپه ی آتش درست کردیم و رسم پریدن از آتش را اجرای کردیم. سرخی تو از من، زردی من از تو…

مراسم پریدن از آتش در چهارشنبه سوری

مراسم پریدن از آتش

و حالمان خوش تر شد زمانی که در حیاط موسسه ساز سرنا نواخته شد و همه با هم شادتر شدیم.

سرنا نوازی

 

در انتهای مراسم بعد از اجرای ساکسیفون مدعوین با آش جوی خوشمزه ی مامان ظریف پذیرایی شدند.


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید