دوشنبه 4 دی ماه در خانه کودک

  • 0

دوشنبه 4 دی ماه در خانه کودک

خاله اعظم :

بحث و گفتگو دربارۀ کتاب صلح

صلح چه شکلی دارد؟

صلح چه حسی دارد؟

صلح چه صدایی دارد؟

بحث گفتگو دربارۀ افکار نویسنده کتاب

بازی گروهی

چاپ از بافت های محیط اطراف

خاله مصی :

کار چاپ با لوازم مختلف

گفتگو دربارۀ کمک به دیگران و دوستان

کتابخوانی (هدیه مخصوص تو)

کلاس تخصصی : موسیقی عمو سیاوش

خاله زهره :

نمایش آسمان و درخت ها

بازی گروهی

گفتگو درباره تغذیه سالم

خاله شبنم :

بازی پارا شوت

نقاشی از بچه ها

قصه گویی

 


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید