9 دی ماه در خانه کودک

  • 0

9 دی ماه در خانه کودک

خاله اعظم :

آموزش نشانۀ  «ش شــ»

مهارت نوشتن جهت هماهنگی دست و چشم

بازی گروهی

نقاشی آزاد و خواندن شعر همراه با مربی

خاله مصی :

بازی آزاد(رشد اجتماعی و عاطفی)

دورگیری اشیا و برش آنها

بازی نخ و مهره

خاله زهره :

مچاله کردن ساخت توپ با مچاله هایش

مفهوم کوچک و بزرگ

آینه بازی

خاله شبنم :

شناخت مفهوم اندازه (بلند و کوتاه)

ساخت کلاژ

بازی گروهی

 

 


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید