10 دی ماه در خانه کودک

  • 0

10 دی ماه در خانه کودک

کلاس خاله زهره :
نقاشی آزاد
قصه خوانی
بازی گروهی
کلاس خاله اعظم :
خواندن ادامۀ قصۀ ای کاش بینی من سبز بود
درست کردن حلقه و پرتاب آنها درون میله (دست ورزی و دقت و تمرکز)
درست کردن سفینۀ فضایی به صورت گروهی
کلاس خاله شبنم :
بازی ریتمیک با چوبک و شعرخوانی
قصه گویی
نقاشی آزاد
کلاس خاله مصی :
برش کاغذ و ساخت حجم دایره با آن
کتابخوانی «قصۀ خاله خرسه»
نقاشی آزاد
بازی ریتمیک با چوبک

 


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید