کار گروه ترویج و آموزش کنوانسیون حقوق کودکان

فعالیت های این گروه در قالب برنامه های زیر ساماندهی و اجرا می گردد:

  • یاددهی و یادگیری اصول پیمان نامه حقوق کودکان
  • تهیه پوستر / بروشور و سایر اقلام ترویجی در راستای پیمان نامه حقوق کودکان
  • برگزاری همایش و سمینار در راستای ترویج پیمان نامه
  • تهیه روش های آموزش پیمان نامه به کودکان و ترویج آن روش ها
  • برگزاری ویژه برنامه هایی به مناسبت سالروز تصویب پیمان نامه حقوق کودکان (۲۰ november)