نشست کارگروه آموزش با سرکار خانم دکتر قاسم زاده

  • ۰
نشست به سرکار خانم قاسم زاده

نشست کارگروه آموزش با سرکار خانم دکتر قاسم زاده

دیدار نزدیک اعضای کارگروه آموزش کانون رشد خلاق با سرکار خانم دکتر قاسم زاده.

در این دیدار، مبانی آموزش کودکان پیش از دبستان به بررسی گذاشته شد و روش های انتخاب یک مدل آموزشی مناسب جهت بررسی و پژوهش به عنوان پروژه پژوهشی – آموزشی کانون رشد خلاق مورد بررسی قرار گرفت.

قابل ذکر است که کارگروه آموزش کانون رشد خلاق نزدیک یک سال است که در پی انتخاب یک مدل آموزشی جهت پژوهش میدانی و ارائه جمع بندی های آن به جامعه آموزشی کودکان پیش از دبستان است.جلسه مشترک با خانم دکتر قاسم زاده روانشناس کودک، عضو شبکه یاری و هیئت مدیره انجمن پژوهش‌های آموزشی پویا، برای رسیدن به هدف بزرگ، گام بزرگی بود که در کارگروه آموزش کانون رشد خلاق برداشته شد.

 


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید