جلسه کارگروه آموزش

  • ۰

جلسه کارگروه آموزش

با موضوع بررسی مدل آموزشی “های اسکوپ” و نمایش فیلم هایی در این زمینه و بررسی و تحلیل این فیلم ها با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد…

شایان ذکر است، جلسات این کارگروه در روزهای دوشنبه ی هر هفته راس ساعت ۱۵ در محل کانون رشد خلاق برگزار می گردد.


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید