کارگاه محیط زیست

  • ۰

کارگاه محیط زیست

بعد از معرفی حاضرین جلسه، افراد گروه بندی شده و درباره ی تمرکز کارگاه مشورت کردند و در جمع کلی ارائه گردید. درادامه با مشارکت حاضرین فواید گیاهان مطرح گردید و توضیخاتی در این باره داده شد و مواد لازم برای گیاهان مطرح شد و مشخص شد.باید مدیریت بیشتری برای آب اعمال شود.

دوباره از روش مشارکت بهره برده شد و مواد لازم برای گیاهان مطرح شد و مشخص شد برای آب باید مدیریت بیشتری اعمال شود.

در بخشی از این کارگاه توضیحات آقای یاسمی توضیحاتی درباره ی فعالیت کشاورزی خانگی و مطرح کردن تجربیات شخصی، کمک شایانی به حاضرین نمود.

همچنین در بخش عملی کارگاه به کاشت برخی گیاهان در فضای باز پرداخته شد.

کارگاه محیط زیست

کارگاه محیط زیست

کارگاه محیط زیست

کارگاه محیط زیست


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید