دوازدهمین سالگرد کانون رشد خلاق

  • ۰

دوازدهمین سالگرد کانون رشد خلاق

همچنان که کوه نوردان، فتح قله های مه آلود را با یک قدم شروع می کنند…
همچنان که جهانگردان مشتاق سفر، مسافت های دور را با یک گام شروع می کنند…
و همچنان که دریا نوردان، عشق رسیدن به افق های پهناور را با یک حرکت شروع می کنند…

همچنان که تمام کتاب ها از یک کلمه شروع میشود.
و تمام بناها از یک خشت
و تمام طرح ها از یک ایده

در یکی از روزهای بهاری که آسیاب جهان مثل همیشه در گردش بود و کرور ما کرور فکر ایده در آن می چرخید، یک فکر برای لحظه ای از این چرخش معمول باز ایستاد، ایستاد تا قدم او یک سفر شود و خشت اول ی بنا و کانون متولد شد، در شهری که در هر قدم بیشتر از پیش نیازهای رو به گسترشش جلوه گر می شد.
چگونه می شد به این دریای بی کران زورق انداخت و گرفتار تلاطم نشد؟
چگونه می شددر این پهنه ی بدون راه بلد، پای گذاشت و گم نشد؟
چگونه می شد شیب این کوه را پیمود و از نفس نیفتاد؟
اما جای بسی خوشوقتی است که دوستان بسیاری به ما پیوستند گرچه شاید بسیاری از آنها در کنار ما نیستند، اما این زورق کوچک را پارو زدند و در این وادی تاریک فانوسی به دست گرفتند که برای این کتاب هنوز نانوشته، کلماتی همیشگی هستند.
و ما همسفران
از معرفی یک کتاب تـــــــــــــــــــــــا برگزاری جشنواره کودک
از جارو کشی فرهنگ سرا تـــــــــــــــــــــا برگزاری جشنواره کودک
از کلاس نقاشی کودکان تـــــــــــــــــــــــا تلاش برای تشکیل خانه هنرمندان
از بازی با کودکان تــــــــــــــــــــــــــا پژوهش های تاثیر بازی در کودکان
از شکل یک خانواده تــــــــــــــــــــــــا تشکیل کارگروه های خانواده
از یک قدم تــــــــــــــــــــــا فرسنگ ها فرسنگ همسفر شدیم
از گفت و گوهایی که گاه جدل می شد مذاکره آموختیم و از همکاری های گاه بدون تفاهم، مشارکت را و از مشارکت هایی که گاه حاصل می شد، خصلت همیشگی سفر را آموختیم و توشه ان شد مسیر یادگیری.
و اکنون
نه کتابی تمام شده نه بنایی به اتمام رسیده نه چمدانی بر زمین گذاشته شده و نه گرد راه تکانده ایم پس چرا توقف کنیم؟
عبور باید کرد.
و همنورد افق های دور باید شد در پهنه این چشم انداز روش
۱۲ سالگی مبارک

12 سالگرد کانون خلاق

12 سالگرد کانون خلاق

12 سالگرد کانون خلاق

12 سالگرد کانون خلاق

12 سالگرد کانون خلاق

12 سالگرد کانون خلاق


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید