گزارش برنامه ی روز جهانی صلح در محل کانون رشد خلاق

  • ۰
ساخت درنای کاغذی

گزارش برنامه ی روز جهانی صلح در محل کانون رشد خلاق

صلح از ذهن انسان ها ریشه می گیرد. هر انسان در یک محیط سالم می تواند با ارزش های زندگی آشنا شود، خود و دیگران را دوست داشته باشد، به همه موجودات احترام بگذارد و  بیاموزد که اجازه ندارد حق حیات و زندگی را از کسی دریغ کند.

جنگ نیز از ذهن انسان ها ریشه می گیرد. باید در همانجا آن را خشکاند و بجای آن صلح، تفاهم، شکیبایی و عدالت را آموزش داد.

ما می دانیم که صلح فقط به معنای نبود جنگ نیست. بلکه حضور در یک جامعه مدنی و سرشار از عدالت، تفاهم، دیگر پذیری، آزادی، دموکراسی و عاری از خشونت بیانگر صلح است.

در ادامه گزارش تصویری رویداد روز جهانی صلح که در کانون رشد خلاق برگزار شد را مشاهده می کنید:

ساخت درنا و گل های حاوی پیام صلح برای مدعوین:

ساخت درنای کاغذی

سخنرانی آقای فروتن نژاد پیرامون صلح درون:

سخنرانی آقای فروتن نژاد

سخنرانی آقای مهدی تیزویر مدیر عامل کانون رشد خلاق و پخش فیلم بانو توران میرهادی:

سخنرانی آقای تیزویر در روز جهانی صلح

انجام تمرین یوگا همراه با حاضرین توسط آقای معماریان :

انجام یوگا با مدعوین در روز جهانی صلح

اجرای تاتر شورایی با رهبری آقای بهزاد عبدوی:

اجرای تاتر شورایی

برگزاری بازی های گروهی مرتبط با صلح توسط شرکت کنندگان:

بازی های گروهی مخصوص روز صلح

برگزاری نمایشگاه کتاب در حیاط کانون رشد خلاق:

برگزاری نمایشگاه کتاب

و در نهایت….

اجرای موسیقی زنده و هم آوایی شرکت کنندگان:

اجرای موسیقی زنده ویژه ی روز صلح


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید