رقابت

  • ۰

رقابت

آمورش مبتنی بر رقابت موجب می شود تا دانش آموزان ترجیح بدهند که اول باشند تا اینکه ماهیت چیزها را یاد بگیرند چون تنها چیزهایی را یاد می گیرند که برای موفقیت لازم است، ارتباط آنها با دانش بسار سطحی خواهد بود.


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید