آموزش موسیقی

  • ۰

آموزش موسیقی

ژاپنی ها با آموزش موسیقی به کودکان می آموزند که یک بچه با چه نٌتی غمگین و یا با چه نٌتی شاد می شود.


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید