نمایش کلیپ و گفت و گوی تحلیلی ۷ آذر ۹۶

  • ۰

نمایش کلیپ و گفت و گوی تحلیلی ۷ آذر ۹۶

در گفتگوی تحلیلی ۷ آذر به همت گروه “گفتمان خانواده” به تماشای کلیپی کوتاه در مورد گفتمان و برقرار کردن دیالوگ موثر نشستیم. در این کلیپ آموختیم که بدون قضاوت و نفی دیگری می شود به عقاید او احترام گذاشت و او را دوست داشت اگرچه عقایدش مخالف یا در تضاد با ما باشد. پس از تماشای کلیپ، دوستان یک به یک برداشت خود از کلیپ را بازگو کردند.

 

 


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید