چکاری انجام میدهیم?

کانون رشد خلاق موسسه ای مردم نهاد (NGO) است که به صورت غیر سیاسی، غیر دولتی و ناسودبر و با تلاش های مردو، با اخذ اعتبارنامه از استانداری استان البرز فعالیت میکند.

فعالیتهای کانون رشد خلاق به چندین زمینه مختلف تقسیم بندی میگرد.

1.فصل نامه پل

2.همایش گپ

3. کارگروه خانواده

4. کارگروه نوجوانان

5.کارگروه صلح

6.برگزاری کارگاه در مناطق آسیب

7.خانش کتاب

8.همکاری با استانداری البرز

9.هسته های مطالعاتی

10.کارگروه حقوق کودک

11.کتاب خانه کودک و خانواده

نشریه پل که به همت هیات تحریریه کانون رشد خلاق تهیه می شود، برای تمام کسانی ست که به هر نحوی به مقوله ی کار برای کودکان و خانواده علاقمند هست.فصلنامه (نشریه) پل هر 3 ماه یک بار به همت کانون رشد خلاق چاپ و در اختیار دوستاران قرار میگیرد

رویداد فرهنگی اجتماعی ‘گپ’ رویدادی ‌گفتگو محور است که در فضایی صمیمی ناب ترین تحربه های را به اشتراک می گذارد