کانون رشد خلاق چیست ؟

کانون رشد خلاق موسسه ای است مردم نهاد که درزمینه فرهنگ خانواده فعالیت میکند. این موسسه بصورت تخصصی و با استفاده از توان بالای کارشناسان مختلف از سال 1384 و با کسب مجوزاز فرمانداری کرج به شماره ثبت 1163کارخود را آغاز کرد و طولی نکشید که به یکی از تاثیر گذارترین موسسات فرهنگی، اجتماعی فعال در حوزه کودکان، نوجوانان و خانواده در استان البرز تبدیل شد. اکنون با گذشت بیش ازیک دهه از عمر این مجموعه اجرای انواع طرحهای اجرایی، پژوهشی و آموزشی در کارنامه فعالیت این مجموعه می درخشد.

مأموریت ما

کانون با استفاده از شیوه های خلاقانه پژوهشی آموزشی اجرایی سعی در رشد فرهنگی اجتماعی شهروندان و خانواده های استان البرز دارد .

“ایجاد خانواده ای صلح طلب و شاد به وسعت یک شهر” ماموریت  ماست و سعی داریم با استفاده از ابزارهای گوناگون فرهنگی اجتماعی برای نیل به این چشم انداز گام برداریم.

گزیده گپ 17