کانون رشد خلاق کودک و خانواده

کانون رشد خلاق چیست ؟

کانون رشد خلاق موسسه ای است مردم نهاد که درزمینه فرهنگ خانواده فعالیت میکند. این موسسه بصورت تخصصی و با استفاده از توان بالای کارشناسان مختلف از سال 1384 و با کسب مجوزازفرمانداری کرج به شماره ثبت 1163کارخود را آغاز کرد و طولی نکشید که به یکی از تاثیر گذارترین موسسات فرهنگی، اجتماعی فعال در حوزه کودکان، نوجوانان و خانواده در استان البرز تبدیل شد. اکنون با گذشت بیش ازیک دهه از عمر این مجموعه اجرای انواع طرحهای اجرایی، پژوهشی و آموزشی در کارنامه فعالیت این مجموعه می درخشد.

مأموریت ما

کانون با استفاده از شیوه های خلاقانه پژوهشی آموزشی اجرایی سعی در رشد فرهنگی اجتماعی شهروندان و خانواده های استان البرز دارد .

“ایجاد خانواده ای صلح طلب و شاد به وسعت یک شهر” ماموریت  ماست و سعی داریم با استفاده از ابزارهای گوناگون فرهنگی اجتماعی برای نیل به این چشم انداز گام برداریم.

فعالیتهای کانون رشد خلاق به چندین زمینه مختلف تقسیم بندی میگرد.

1.فصل نامه پل

2.همایش گپ

3. کارگروه خانواده

4. کارگروه نوجوانان

5.کارگروه صلح