بیست و دومین رویداد فرهنگی اجتماعی گپ

گپ 22 محمد کاظمینی

گپ این ماه با رویکردی درون نگر به معرفی یکی از سرمایه‌های اجتماعی شهر کرج اختصاص داشت. آقای مهندس کاظمینی با هفتادو پنج سال سن و بیش از پنجاه سال تجربه در صنعت صنایع غذایی و سردخانه، سرگذشت خود، دانش و فن سردخانه‌داری در نگهداری انواع میوه و صیفی، نهال و بذر و نیز گل را برایمان روایت کرد.

جناب آقای کاظمینی، به علاقه و کسب تخصص برای راه اندازی کسب و کار آقای فاتح اشاره کردند، آقای فاتح متوجه نیاز بازار و جامعه بودند. علاقه و کسب تخصص که از طریق سفر و تجربه در کشورهای اروپایی داشتند بنای تأسیس شرکت جهان چیت شد.

جناب آقای فاتح توجه و اهمیت ویژه‌ای به بنیاد خانواده داشتند و همین عقیده‌ی وی دلیل بر تأسیس کارگاه بافندگی خانوادگی در چهارصد دستگاه شدکه خانم‌هایی که همسران و پسرانشان در مجموعه‌های دیگر مشغول به کار بودند و نیز خانم‌هایی که سرپرست خانواده در آن بافندگی مشغول بکار می‌شدند.

وی همچنین در رابطه با علاقه و اهمیت ویژه‌ی آقای فاتح به کشاورزی، درخت و درختکاری گفتند که آقای فاتح حاضر به قطع حتی یک اصله درخت نبودند. در نهایت پیکر ایشان پای درخت گیلاس، به سفارش خود ایشان دفن شد.