کارگاه های مجازی

با شما خانواده‌های نازنین، از چه می‌گوییم؟

ببینید و بشنوید..

 

همراه خانم شکوه با موضوع اعتماد بنفس کودکان هستیم.

 

 

 

همراه آقای تیزویر هستیم با معرفی و خوانش کتاب

کتاب این هفته «چه فکر خوبی!» از خانم نرجس محمدی است.

 

 

“همراه خانم دانا، با موضوع فرهنگ صلح هستیم.”

 

 

“همراه با آقای سفیدی و نشریه ی پل هستیم.”

 

 

“همراه با خانم دکتر تیزویر و مطالبی در مورد پیشگیری بیماری کرونا و احساس امنیت در شرایط حال حاضر  هستیم.”

 

 

همراه خانم دانا، با موضوع بیانیه فرهنگ صلح هستیم.

 

 

روزهای سه شنبه همراه آقای تیزویر هستیم با معرفی و خوانش کتاب.

کتاب این هفته «یک داستان محشر» نوشته ی فوئب گیلمن است.