وبلاگ

  • همه
  • 1397
  • 1398
  • 17
  • gap
  • ngo
  • اخبار
  • پروژه ها
  • کانون
  • مقالات

هفدهمین رویداد فرهنگی اجتماعی گپ با حضور پندار خمارلو و علیرضا میرفخرایی

25 ارديبهشت 98 همزمان با روز جهاني خانواده پاي صحبت‌هاي و خاطرات بانو پندار خمارلو و آقاي عليرضا ميرفخرايي نشستيم تا براي ما ازحال و هواي زيستن در خانه‌ و خانواده‌اي بگويند که بانو ميرهادي مادرش بود. مادري که مادر بودن‌اش به خانه خلاصه نمي‌شد. چرا که مادري جان بخشيدن است و بانو ميرهادي استاد …

دیدار با فرشتگان

از یک ایده کوچک شروع شد. سالها پیش وقتی در تعطیلات و مراسم و دید و بازدیدهای نوروزی بودیم، به یکباره به یادمان افتاد که در گوشه ای ازین شهر، هستند کودکان نازنین و عزیز و فرشته های کوچکی که به دلیل بیماری در بیمارستان ها مراحل درمان خودشون رو میگذرونن. سال اولی که به …

پروژه های سال 1397

پروژه های سال 1398

روز جهانی نوجوان با شعار «نه به پلاستیک و ظروف یکبار مصرف» با کانون رشد خلاق

220 شرکت کننده روز جهانی نوجوان با شعار «نه به پلاستیک و ظروف یکبار مصرف» با کانون رشد خلاق تابستان 1397 پارک نبوت با کانون رشد خلاق در ۱۲آگوست (٢١ مرداد) "روز جهانی نوجوان" همراه باشید. از سال ها پیش، سازمان ملل متحد این روز را "روز جهانی نوجوان" نام نهاده است تا اهمیت سال …

سازمان مردم‌نهاد NGO

{{ vc_btn:title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C+%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF+NGO&style=3d&color=green&align=center&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Froshdekhalagh.com%252Fnon-governmental-organization-ngo%252F%7Ctitle%3A%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%2520%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2585%25E2%2580%258C%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AF%7C%7C }} سازمان‌های مردم‌نهاد یا سَمَن یا اِن جی او (به انگلیسی: Non governmental Organization و به‌اختصار: NGO) در کلی‌ترین معنای خود، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختاردولت محسوب نمی‌شود اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین فردْ فردِ مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.بسیاری از سازمان‌های …

علوم ارتباطات در خانواده

رشته علوم ارتباطات اجتماعی به منظور سر و سامان دادن به ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و مظاهر وجودی آن به خدمت بشر درآمده تا وسایل ارتباطی و اطلاع‌رسانی گسترده و پیچیده مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات و بسیاری دیگر از مظاهر علم و فناوری را در خدمت اطلاع‌رسانی و ارتباط بین انسان‌ها قرار دهد. موضوع این …

جایی همین نزدیکی در کانون رشد خلاق

{{ vc_btn:title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86+%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82&style=3d&color=blue&size=lg&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Froshdekhalagh.com%252Fsomewhere-nearby-for-roshdekhalagh%252F%7Ctitle%3A%25D8%25AC%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%2520%25D9%2587%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586%2520%25D9%2586%25D8%25B2%25D8%25AF%25DB%258C%25DA%25A9%25DB%258C%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%2520%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF%2520%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }} یکی از روزهای تابستان 83 توسط یکی از دوستانم دعوت شدم تا در فعالیتی برای کودکان همکاری کنم،رسیده و نرسیده با سیلی از کودکان روبرو شدم که می خواستند نقاشی کنند و منتظر کسی بودند که به اشتیاق آنها پاسخ دهد. کمی آنسوتر صدای رسایی را می شنیدم که با بچه ها …

بزرگداشت توران میرهادی (۱۸ آبان )

سیده توران میرهادی (خُمارلو) زاده ۱۳۰۶ (خورشیدی) در شمیران – درگذشته ۱۸ آبان ۱۳۹۵ (خورشیدی) در تهران استاد ادبیات کودک، نویسنده و کارشناس آموزش و پرورش و شخصیت برجسته فرهنگی است. میرهادی بیش از شصت سال در گستره آموزش و پرورش و فرهنگ و ادبیات کودکان کوشید و در این راه یکی از چهره‌های تأثیرگذار …

کارگاه های آموزشی در مناطق آسیب: خط 4 حصار

{{ vc_btn:title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82+%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%3A+%D8%AE%D8%B7+4+%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1&style=3d&color=blue&size=lg&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Froshdekhalagh.com%252Fworkshops-on-damage-areas-line-4-hesar%252F%7Ctitle%3A%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2520%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%2520%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2582%2520%25D8%25A2%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A8%253A%2520%25D8%25AE%25D8%25B7%25204%2520%25D8%25AD%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }} تابستان و پاییز 97 ، ارگان همگانی: معاونت فرهنگی اجتماعی استانداری البرز تابستان و پاییز 97 ، ارگان همگانی: معاونت فرهنگی اجتماعی استانداری البرز امروزه گسترش بی رویه حاشیه نشینی یکی از مشکلات عمده و اساسی در امور مدیریت شهری است که نمیتوان نسبت به آن بی تفاوت بود از آنجا که …

سایبان فرهنگی کانون رشد خلاق ( به مناسبت روز جهانی نوجوان)

{{ vc_btn:title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%28+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%29+%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%3A+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%BA+%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%88+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87&style=3d&color=primary&size=lg&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Froshdekhalagh.com%252Fcultural-awnings-on-the-occasion-of-the-world-youth-day%7Ctitle%3A%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C%28%2520%25D8%25A8%25D9%2587%2520%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25AA%2520%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%2520%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%2520%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%29%2520%2520%25D9%2585%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%253A%2520%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25BA%2520%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25AA%2520%25D9%2588%2520%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2587%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }} سایبان فرهنگی( به مناسبت روز جهانی نوجوان) مکان: خانه باغ نبوت و محوطه (هر روز یک کیسه پلاستیک کمتر) نوجوانی دوران انتقال وابستگی کودکی به استقلال و مسئولیت پذیری جوانی و بزرگسالیست، دورانی بسیار مهم و تاثیرگذار، در این دوران بی شک نوجوانان با دو مسئله مهم و اساسی روبه رو می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.