پروژه ها

روز جهانی نوجوان با شعار «نه به پلاستیک و ظروف یکبار مصرف» با کانون رشد خلاق

220 شرکت کننده روز جهانی نوجوان با شعار «نه به پلاستیک و ظروف یکبار مصرف» با کانون رشد خلاق تابستان 1397 پارک نبوت با کانون رشد [...]
جزئیات

جایی همین نزدیکی در کانون رشد خلاق

جایی همین نزدیکی در کانون رشد خلاق یکی از روزهای تابستان 83 توسط یکی از دوستانم دعوت شدم تا در فعالیتی برای کودکان همکاری کنم،رسیده و [...]
جزئیات

کارگاه های آموزشی در مناطق آسیب: خط 4 حصار

کارگاه های آموزشی در مناطق آسیب: خط 4 حصار تابستان و پاییز 97 ، ارگان همگانی: معاونت فرهنگی اجتماعی استانداری البرز تابستان و پاییز 97 ، [...]
جزئیات

سایبان فرهنگی کانون رشد خلاق ( به مناسبت روز جهانی نوجوان)

سایبان فرهنگی( به مناسبت روز جهانی نوجوان) مکان: خانه باغ نبوت و محوطه سایبان فرهنگی( به مناسبت روز جهانی نوجوان) مکان: خانه باغ نبوت و محوطه [...]
جزئیات