دورهمی صلح کرج

دورهمی رویدادی دوستانه و گفتگو محور با هدف ترویج صلح می باشد که شنبه های آخر هر ماه در محل کانون برگزار می شود.