کارگاه های آموزشی در مناطق آسیب: خط 4 حصار

تابستان و پاییز 97 ، ارگان همگانی: معاونت فرهنگی اجتماعی استانداری البرز

تابستان و پاییز 97 ، ارگان همگانی: معاونت فرهنگی اجتماعی استانداری البرز

امروزه گسترش بی رویه حاشیه نشینی یکی از مشکلات عمده و اساسی در امور مدیریت شهری است که نمیتوان نسبت به آن بی تفاوت بود از آنجا که حاشیه برمتن تاثیر مستقیم دارد اتفاقات سالهای اخیر نشان داده افرادی که در حاشیه کلان شهر ها ساکن شده اند و در بیشتر موارد از شهر های کوچکتر و حتی از کشور های اطراف مهاجرت نموده اند باورشان به کلان شهرها معضلاتی مانند بیکاری،مشکلات اجتماعی، فرهنگی و…. به دنبال دارند.
رشد حاشیه نشینی در ارتباط شبکه ای منجر به بروز و ظهور آسیب های دیگر همچون اعتیاد، کودک آزاری، بیسوادی و طیف وسیعی از مشکلات اجتماعی میشود و خطرات مضاعفی را برای زنان و دختران به بار می آورد.

کانون رشد خلاق کودک برپاس رسالتی که پیش رو دارد بر این رشد تا برای حمایت از خانه و خانواده کارگاه های آموزشی در مناطق آسیب: خط 4 حصار را برگزار نماید.

 تجربه هایی که بسیای از سازمانهای دولتی و غیر دولتی و بین المللی در کار با کودکان دارند، پروژه های بسیار گسترده ای که این سازمانها (مانند کانون رشد خلاق کودک ) به نفع کودکان انجام دادند و تلاش هایی که در حیطه حساس سازی در سطح  جامعه انجام شده است اما هنوز برای فراهم کردن دنیایی شایسته و دستیابی به شاخصها ی زندگی مناسب برای کودکان فاصله بزرگی وجود دارد.

ما تمامی سازمانهای دولتی و غیر دولتی و حتی بین المللی هر کدام صادقانه نهایت تلاش خود را برای بهبود وضعیت کودکان و نوجوانان انجام می دهیم و هر کدام از ما قطعه ای از یک پازل بزرگ را در اختیار داریم و می کوشیم آن قطعه را در جایگاه اجتماعی مناسبی به کار گیریم.

در یک همکاری همدلانه و همسو با استانداری استان البرز و کانون رشد خلاق اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه خانواده ها با عنوان ( پیشگیری از کودک آزاری) در دو جلسه دو ساعته در تاریخ های 20/6/97 و 27/6/97 دوران نوجوانی و رفتارهای پرخطر در دو جلسه دو ساعته در تاریخ های 3/7/97 و 10/7/97 در خانه ی هلال حصار و با شرکت تعدادی از بانوان این منطقه نمودیم