پیش نویسهای زندگی

نام کتاب : پیش نویس های زندگی در تحلیل رفتار متقابل
نام نویسنده: کلود استینر
نام مترجمین: دکتر علی بابایی زاد و آزاده سجادی نسب

تحلیل رفتار متقابل یکی از نظریات مطرح در علم روان شناسی است. اریک برن بنیان گذار این نظریه ایده هایی را مطرح کرد که کاملا مخالف واقعیت های پذیرفته شده در آن زمان ( دهه شصت قرن بیستم ) بود و کلود استینر شاگرد و همکار برن در این کتاب به زیبایی این نظریه انسان گرایانه را بسط و عمق میدهد.
دکتر اریک برن پیش نویس زندگی را چنین تعریف می کند:« طرحی از زندگی که در زمان کودکی ریخته می شود، توسط والدین تقویت، و با اتفاق ها و حوادث بعدی توجیه می گردد و بیشترین میزان نمود آن در انتخاب های (مهمی) است که در زندگی(تحت فشار) به عمل می آوریم.»
استینر در این کتاب ضمن تشریح مبانی نظریه TA ، علل و روند شکل گیری پیش نویس در کودک را شرح می دهد و در ادامه روشهای تغییر و درمان را نیز ارائه می کند.
ویژگی خاص این نظریه رویکرد عمیقا انسان گرایانه ی آن است .او رابطه ی از بالا به پایین پزشک و مراجعش را هدف قرار میدهد و معتقد است مراجعی که در درمان کلاسیک بیمار نامیده می شود همانقدر در تشخیص اختلال و درمان آن نقش دارد که پزشک معالج . اسکینر اختلال اسکیزوفرنی را نه بیماری بلکه نوعی از سردر گمی ذهنی می نامد و و پاد زهر آن را نه بستری شدن در بخش روانی یا شوک درمانی و دارو درمانی بل آگاهی ، تایید و حمایت انسانی می داند.
مطالعه جمعی این کتاب این حسن را دارد که مباحث نسبتا سنگین آن توسط جمع مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و با برنامه ی تلویزیونی مترجم در شبکه سلامت ،دکتر بابایی زاد هماهنگ است.

تسهیلگر : خانم مسلم زاده

روزهای سه شنبه ساعت 9/5 الی 12