روز جهانی نوجوان با شعار «نه به پلاستیک و ظروف یکبار مصرف» با کانون رشد خلاق

روز جهانی نوجوان با شعار «نه به پلاستیک و ظروف یکبار مصرف» با کانون رشد خلاق

با کانون رشد خلاق در ۱۲آگوست (٢١ مرداد) “روز جهانی نوجوان” همراه باشید. از سال ها پیش، سازمان ملل متحد این روز را “روز جهانی نوجوان” نام نهاده است تا اهمیت سال های نوجوانی نزد بزرگترها به ویژه خانواده ها، برنامه ریزان و مسئولان هر جامعه فراموش نشود. اما چه شد که سازمان ملل تصمیم گرفت روزی را به نام روز جهانی نوجوان جهان اعلام کند؟

روز جهانی نوجوان از سال 1965 ( 1386 شمسی ) در یکی از جلسه های مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد . در این زمان ، نمایندگان کشورهای مختلف  در سازمان ملل به اهمیت نقش نیروها و باورهای نوجوانان در توسعه جامعه های انسانی پی برده بودند و به همین سبب یک بیانیه به نام “بیانیه ترویج مفاهیم صلح ، احترام متقابل و پذیرش دیدگاه های دیگر انسان ها برای نوجوانان”، منتشر کردند.

بیش از به 20 سال  پس از انتشار این بیانیه، سازمان ملل، سال ١٩٨٥ را “سال جهانی نوجوانان: توسعه، مشارکت و صلح” نامید. این نامگذاری توجه جهانیان را بیش تر از پیش به اهمیت نقش نوجوانان در ترویج این مفاهیم و بکارگیری آن ها در جامعه آینده متوجه کرد.

در سال ١٩٩٥ و ده سال پس از سال جهانی نوجوان، سازمان ملل تعهداتش در ارتباط با نوجوان ها را گسترش داد و به مشکلات این بخش از جامعه در هزاره پیش رو پرداخت. نتیجه، راهکاری بود که به نام “برنامه جهانی اقدام برای نوجوانان تا سال ٢٠٠٠ و پس از آن”، (World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond)، منتشر شد و در دسترس همگان قرار گرفت. “برنامه جهانی اقدام برای نوجوانان تا سال ٢٠٠٠ و پس از آن” در “دیوان سیاست گذاری اجتماعی و توسعه”، (DSPD) سازمان ملل، برای آگاه کردن جامعه انسانی از شرایط زیست و حقوق و آرزوهای نوجوانان تنظیم شده و همزمان می کوشد نوجوانان را به عنوان بخشی فعال در تصمیم گیری کشورها برای دستیابی به صلح و توسعه جهانی وارد کند. نامگذاری روزی جهانی برای نوجوانان هم بخشی از همین برنامه است. مجمع عمومی سازمان ملل در جلسه خود در دسامبر (دی ماه) سال ١٩٩٩، پیشنهاد گردهمایی جهانی “وزیران مسئول امور نوجوانان” را برای نامگذاری روزی به نام نوجوانان پذیرفت و ١٢ آگوست، روزی که این وزیران در لیسبن پرتقال گردهم آمده بودند را برای گرامی داشت جهانی نوجوانان برگزید. پس از نامگذاری این روز، سازمان ملل کشورها را به انجام فعالیت های آگاهی بخش درباره اهمیت دادن به نوجوان ها و حقوق آن ها با توجه به برنامه جهانی اقدام برای نوجوانان تا سال ٢٠٠٠ و پس از آن فراخواند.

سایبان فرهنگی کانون رشد خلاق ( به مناسبت روز جهانی نوجوان)

سایبان فرهنگی کانون رشد خلاق ( به مناسبت روز جهانی نوجوان)

سایبان فرهنگی( به مناسبت روز جهانی نوجوان) مکان: خانه باغ نبوت و محوطه

(هر روز یک کیسه پلاستیک کمتر)

نوجوانی دوران انتقال وابستگی کودکی به استقلال و مسئولیت پذیری جوانی و بزرگسالیست، دورانی بسیار مهم و تاثیرگذار، در این دوران بی شک نوجوانان با دو مسئله مهم و اساسی روبه رو می شوند که اولی بازنگری و بازسازی ارتباط با والدین و جامعه است و دیگری بازشناسی و بازسازی خود به عنوان یک فرد مستقل که در صورت عدم توجه و نیز عدم طراحی برنامه ها و فعالیت های مرتبط با این بحران نمی توان نوجوانی با اراده و با پشتکار را تربیت کرد.

از دید کانون رشد خلاق توجه به نوجوانان و دنیای نوجوانی در سالهای اخیر از جایگاه ویژه ای برخوردار شده چرا که توسعه هر جامعه ای منوط به توجه و برنامه ریزی برای قشرها و گروه های مختلف است. بنابر این سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای گروه نوجوانان نه تنها اکنون هر جامعه ای را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه چهره آینده را نیز ترسیم می کند. با این وجود نوجوانان گروهی هستند که در میان کودکان و جوانان اغلب مورد بی مهری و فراموشی واقع می شوند.هرچند در سالهای اخیر جشنواره ها و برنامه های ویژه نوجوانان برگزار می شود که البته قابل تقدیر است اما همچنان این گروه آینده ساز توجه بیشتری را می طلبد.

سایبان فرهنگی کانون رشد خلاق

سایبان فرهنگی کانون رشد خلاق

روش ها و نگاه های مختلف روانشناسی که به صورت تخصصی به فعالیت گروهی و خانوادگی و نیز موضوعات پیرامون آنها می نگرند ثابت کرده است طراحی برنامه ای نو و خلاقانه و به صورت مشارکتی و یک فعالیت گروهی تاثیر بهتری در روند آموزشی این گروه سنی دارد.

روز جهانی نوجوان فرصت مغتنمی ست برای کشورها و فرهنگهای مختلف تا با برگزاری برنامه ای خاص و برآمده و هماهنگ با رسوم و اعتقادات ملی، در بهبود معنوی و مادی زندگی نوجوانان گام بردارد. و حتی برخی از شاخص های فرهنگی برتر جامعه خود را به نوجوانان جهان معرفی و آن را اشاعه دهند.
از این رو تصمیم گرفتیم آموزش و برنامه ریزی در قالب برنامه های اجرایی متنوع، هدفمند و هدفدار، نقش بسزایی در راستای تربیت اجتماعی نوجوانان ایفا خواهد کرد.
جشنواره ( هر روز یک پلاستیک کمتر) در تاریخ یکشنبه 21/5/97 ، در محل خانه باغ نبوت کرج و محوطه آن با بخش های اجرایی زیر برگزار شد:
-بازی های بومی محلی، حرکتی و استقامتی ، هنری( نقاشی، …) نمایش خلاق، موسیقی و ….
تا قدمی موثر و محکم در نهادینه کردن مشارکت و کار گروهی، ایجاد روحیه شاد و مفرح ، گسترش نشاط اجتماعی و ایجاد لحظه های خوش و پر از خاطره برای نوجوانان عزیزمان برداشته باشیم