غیرسیاسی

سازمان مردم‌نهاد NGO

سازمان های مردم‌ نهاد NGO سازمان‌های مردم‌نهاد یا سَمَن یا اِن جی او (به انگلیسی: Non governmental Organization و به‌اختصار: NGO) در کلی‌ترین معنای خود، به [...]
جزئیات