فصلنامه

اولین فصلنامه (نشریه) پل زمستان 1391

نشریه پل که به همت هیات تحریریه کانون رشد خلاق تهیه می شود، برای تمام کسانی ست که به هر نحوی به مقوله ی کار برای کودکان و خانواده علاقمند هست.

  
جزئیات