پل زمستان 1391

اولین فصلنامه (نشریه) پل زمستان 1391

نشریه پل که به همت هیات تحریریه کانون رشد خلاق تهیه می شود، برای تمام کسانی ست که به هر نحوی به مقوله ی کار برای کودکان و خانواده علاقمند هست.

  
جزئیات