چگونه خود را بشناسیم و چگونه خود را مدیریت کنیم

به نام خالق زیبایی :fallen_leaf::fallen_leaf:

گزارش در مورد خوانش کتابهای
ارتباط بین دو نسل :hibiscus::hibiscus:

ما در دوره ای زندگی میکنیم که خیلی چیزها نسبت به گذشته متفاوت شده است . علم پیشرفت کرده و اطلاعاتی که بین مردم رواج پیدا کرده بسیار بیشتر از دوره های قبل شده است.
وضعیت فرزندان ما که در این زمانه زندگی می کنند نسبت به وضیعت بچه هایی که در زمان کودکی و جوانی ما زندگی می کردند تغییر کرده است و بچه های امروزی علاوه بر نیازهای مخصوص به سنشان با موضوع هلی بیشتر ومتنوع تری روبه رو هستند
این واقعیت به ما هشدار می دهد که برای پرورش بهتر و همه جانبه ی این نسل ، خود ما بزرگترها هم احتیاج به آگاهی های بیشتری داریم بنابرین تردیدی وجود ندارد که باید برای کسب آگاهی های مورد نیازخود بکوشیم و با بهر گیری از روش های درست و علمی، برای ارتباط بهتر با نسل آینده مجهز و توانمند شویم

در این راستا موسسه مادران امروز کتاب هایی با زبان و بیانی ساده و قابل استفاده برای والدین انتشار نموده که

شامل ده جلد کتاب با این عنواین

جلد ۱:herb::fallen_leaf:
آرزو ها و خواسته های والدین

جلد ۲:herb::fallen_leaf:
عواملی که بر تربیت اثر میگذارد

جلد ۳:herb::fallen_leaf:
تربیت در گذشته و امروز

جلد ۴:herb::fallen_leaf:
چگونه والدینی قاطع باشیم

جلد ۵:herb::fallen_leaf:
رشد جسمی در دوره ی نو جوانی

جلد ۶:herb::fallen_leaf:
رشد ذهنی در دوره ی نو جوانی

جلد۷:herb::fallen_leaf:
رشد عاطفی در دوره ی نوجوانی

جلد ۸:herb::fallen_leaf:
رشد اجتماعی در دوره نوجوانی

جلد ۹:herb::fallen_leaf:
اطلاعاتی درباره ی بلوغ

وجلد ۱۰ که راهنماو خلاصه این ۹ جلد کتاب است

در خوانش گروهی ارتباط بین دو نسل
به غیر از خواندن کتاب؛
بر روی هر چند سطر از کتاب تمرکز کرده و تبادل نظر با دوستان انجام میگیرد
و گروه از تجربه های خود صحبت می کنند
این نوع خوانش گروهی در راستای آموزش رفتار با نوجوان است که مشابه گروه درمانی در روانشناسی صورت میگیرد ودر این روش افراد با نا خودآگاه خود ارتباط برقرار می کنند و آموزش غیر مستقیم میبینند

طبق کار موسسه مادران امروز گروه های راه دور به همین روش اداره میشود و یک نفر به عنوان تسهیلگر گروه را به پیش میبرد تا گروه از هدف خود دور نشود و موضوع بحث و گفتگو گروهی در راستای عنوان کتاب پیش برود

به امید تداوم گروه در آینده نزدیک
کتابهای دیگری با عنواین منتخب دوستان در این خوانش گروهی خوانده می شود

تسهیلگر : آقای فروتن

دوشنبه ها ساعت 11 الی 12/5