کارگروه نوجوانان

کارگروه نوجوانان کانون رشد خلاق

کارگروه نوجوانان کانون رشد خلاق

با عجله از پله های کافه پایین رفتم، مثل همیشه دیر کرده بودم. در شیشه ای را با سرعت باز کردم، گویا امروز با همه ی روزها فرق داشت. اینبار در شیشه‌ای کافه رشد خلاق من را به ۱۷، ۱۸ سال قبل پرتاب کرد.
تعدادی نوجوان در حال تلاش و تکاپو بودند. یک نفر پشت تریبون سخنرانی اش را چک می کرد. دیگری پاورپوینتش را آماده ی پخش می کرد، گروهی نیز مشغول آماده سازی وسایل پذیرایی بودند و … چقدر حال نفس های من در این فضا هوای ۱۶ سالگیم را داشت، درست زمانی که برای اولین بار قرار بود فعالیت ان جی اویی خودم را آغاز کنم.
جلسه با تشویق و دست و هورا و توضیح تک به تک نوجوانان روی پاورپوینت که یکی دیگر از نوجوانان آن را تهیه کرده بود آغاز شد.
مامان و باباها که مشتاق‌تر و کنجکاو‌تر بودند با کلی سوال زودتر از نوجوانان در جلسه نشسته بودند که با رضایت نوجوانان قرار شد در کنارشان بمانند و بعد از کلی خنده و پرسش و پاسخ قرار شد برویم و ربان افتتاحیه کلوپ آزاد نوجوانان را ببریم.
برف و سرمای توی حیاط و انتظار ما برای ورود به این کلوپ غیرقابل توصیف بود.
و ماجرا شروع شد.
اولین کلوپ آزاد نوجوان ها استارت خورد. آغازی که با مشارکت نوجوان ها شروع شد و در بازی پانتومیم و دارت و … با هیاهوی صادقانه نوجوانی امتداد پیدا کرد.
و قرار است در آینده‌ای نه چندان دور پر شود از حس صلح، مسئولیت ‌پذیری و شادی.
از هفته آینده باز هم منتظر حضور بیشتر نوجوان ها هستیم برای ایجاد فضایی که بتوانند به معنی واقعی نوجوانی را تجربه کنند.
وعده‌ی دیدار ما یکشنبه های هر هفته ساعت ۱۶:۳۰ در کانون رشد خلاق کودک و نوجوان .

اینجا به خانه نزدیک است….

بخشی از تصاویر افتتاحیه کارگروه نوجوانان کانون رشد خلاق