نمایش و تحلیل فیلم

بی شک نمایش فیلم می تواند یکی از تاثیرگذارترین روش های آموزشی برای ایجاد فضایی با هدف گفتگو مشارکتی باشد.

از این رو کارکرگروه خانواده با هدف غنی تر ساختن مفاهیم و نیز  بالا بردن درصد آموزشی و درگیر نمودن دیگر حواس در امر آموزش اقدام به برگزاری و نمایش فیلم هایی با هدف ارتقاء فرهنگ عمومی خانواده نموده است. در این جلسات بعد از نمایش هر فیلم نشست های گفتگو محور در راستای مفاهیم و محتوای فیلم با حضور شرکت کننده برگزار می نماید.

از جمله فیلم های نمایش داده شده می توان به

 • باغ های کندلوس
 • مهمان مامان
 • inside out
 • a monster calls
 • دوازده مرد عصبانی
 • یک حبه قند
 • بندباز
 • شازده کوچولو
 • arrival
 • اسب وحشی
 • در جستجوی خوشبختی
 • کلاوس
 • باشو غریبه کوچک

اشاره نمود.